Guziki

Statystyka

statystyka odsłon stron

 • Strona główna2655 odsłon
 • Zamówienia publiczne1097 odsłon
 • Redaktorzy1039 odsłon
 • Oferty pracy903 odsłon
 • Dyrekcja466 odsłon
 • Pracownicy Obsługi i Administracji420 odsłon
 • Rada Pedagogiczna415 odsłon
 • Zarządzenia369 odsłon
 • Struktura własnościowa, majątek366 odsłon
 • Status prawny365 odsłon
 • Organizacja355 odsłon
 • Budżet342 odsłon
 • Rada Rodziców323 odsłon
 • Przedmiot działalności i kompetencje323 odsłon
 • Strony usunięte311 odsłon
 • Tryb działania301 odsłon
 • Wewnątrzszkolne zasady oceniania289 odsłon
 • Statystyka283 odsłon
 • Instrukcja korzystania z BIP279 odsłon
 • Kontrola zarządcza279 odsłon
 • Uchwały273 odsłon
 • Samorząd Uczniowski263 odsłon
 • Zasady naboru258 odsłon
 • Zestaw programów i podręczniki225 odsłon
 • Sposób załatwiania spraw180 odsłon
 • Plany pracy173 odsłon
 • Kontrole161 odsłon
 • Ochrona danych osobowych2 odsłon