Guziki

Tryb działania

Szkoła działa na podstawie ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami ) i ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. 2017 poz.59) oraz Statutu szkoły.

Statut technikum

Statut zasadniczej szkoły zawodowej

Statut branżowej szkoły I stopnia

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-01-2018 - Edycja treści.

21-09-2015 - Edycja treści.

01-07-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 584