Guziki

Rada Pedagogiczna

 • Stefaniak Dorota – dyrektor, język polski
 • Woźniak Grażyna – z-ca dyrektora, geografia, przedsiębiorczość
 • Brych Leszek – kierownik warsztatów, zajęcia praktyczne
 • Adamczewski Krzysztof – informatyka
 • Augustyniak Krzysztof – matematyka
 • Borowiec Ireneusz – przedmioty mechaniczne
 • Buzar Aleksandra – historia, wiedza o społeczeństwie, edukacja dla bezpieczeństwa
 • Drewnowski Włodzimierz – zajęcia praktyczne
 • Ciągło Grzegorz  – informatyka
 • Czyżewska-Dyrała Izabela – język niemiecki, etyka
 • Duras Jarosław – wychowanie fizyczne
 • Gajzler Sławomir – zajęcia praktyczne
 • Grzeszczuk Waldemar – zajęcia praktyczne
 • Harążka Wojciech – zajęcia praktyczne
 • Höffner Ferdynand – mechatronika, chemia
 • Janaszkiewicz Wiesław – zajęcia praktyczne
 • Jurek Jacek – informatyka
 • Kacprzak Anna – zajęcia praktyczne
 • Klarecki Robert – zajęcia praktyczne
 • Kmiecik Włodzimierz – przedmioty elektryczne
 • Kosatka Magdalena - matematyka
 • Krukowska Bożena – zajęcia praktyczne
 • Kruszewska Izabela – geografia, przedsiębiorczość
 • Kwiatkowska Anna – język polski, wiedza o kulturze
 • Kwiecień Marzena – język angielski, biologia
 • Lauba Krzysztof – zajęcia praktyczne
 • Lewińska Dorota – język angielski
 • Markiewicz Tomasz - mechatronika
 • Mamełka Michał – wychowanie fizyczne
 • Mielczarek Sławomir – zajęcia praktyczne
 • Mikołajczyk Damian – przedmioty elektryczne
 • Peska Tomasz – zajęcia praktyczne
 • Pietura Wiesława – biblioteka
 • Przybyszewska – Doroś Iwona - fizyka
 • Pytko Robert – zajęcia praktyczne
 • Stelmasiak Agnieszka – pedagog szkolny
 • Szymański Włodzimierz – przedmioty mechaniczne
 • Sikora Aleksandra - kultura
 • ks. Stochla Zenon -religia
 • Tabaka Przemysław – przedmioty elektryczne
 • Turała Maja – język polski
 • Zamojska Edyta – matematyka, informatyka

Kompetencje Rady Pedagogicznej znajdują się w Statucie Szkoły

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

04-01-2018 - Edycja treści.

08-12-2017 - Edycja treści.

14-06-2017 - Edycja treści.

15-09-2016 - Edycja treści.

05-05-2016 - Edycja treści.

23-10-2015 - Edycja treści.

19-06-2015 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 416