Guziki

Budżet

BUDŻET SZKOŁY NA ROK 2017 WYNOSI 4.177.550,00 PLN

Plan finansowy ZSP 20 na rok 2016 obejmuje następujące wydatki:

  • wypłaty wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników niepedagogicznych wraz z pochodnymi
  • opłaty za media
  • dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli
  • zakup wyposażenia, pomocy dydaktycznych do pomieszczeń szkolnych i w budynku warsztatów
  • bieżące remonty i obowiązkowe przeglądy
  • opłaty za licencje programów komputerowych
  • zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych
  • zakup materiałów biurowych, druków, świadectw szkolnych itp.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

03-02-2017 - Edycja treści.

05-05-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 654